p125p ano 1


  Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . www.rekenhaas.nl/p125p.php  10 +20 =    

14 +20 =    

64 +23 =    

514 +233 =      

243 +121 =      

356 +423 =      

3.456 +3.123 =  .      

65.674 +14.223 =    .      

26.578 +21.221 =    .      

153.345 +121.144 =      .      

423.331 +413.231 =      .      

1.234.354 +2.112.324 =  .      .      

De laatste som is:
een   miljoen


tweehonderdvierendertigduizend


driehonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdviertwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

48 optelsommen onder 10 gemaakt.