p123p ano 1
  Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . www.rekenhaas.nl/p123p.php      10
+    20
=
       
    14
+    20
=
       


    63
+    24
=
       
   5 14
+    233
=
       


   2 43
+    121
=
       
   3 56
+    423
=
       


  3.4 56
+   3 .123
=.
       
  65.6 74
+   14 .223
=.
       


  26.5 78
+   21 .221
=.
       
  153.3 45
+   121 .144
=.
       


  413.3 31
+   423 .231
=.
       
1. 234.3 54
+ 2. 112 .324
=..
       


              


De laatste som is:

een   miljoen


tweehonderdvierendertigduizend


driehonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

48 optelsommen onder 10 gemaakt.