p122p ano 1
  Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . www.rekenhaas.nl/p122p.php     10
+  20
=  
       
   14
+  20
=  
       


   63
+  24
=  
       
  5 14
+  233
=  
       


  2 43
+  121
=  
       
  3 56
+  423
=  
       


 3.4 56
+ 3.123
=  
       
 65.6 74
+ 14.223
=  
       


 26.5 78
+ 21.221
=  
       
 153.3 45
+ 121.144
=  
       


 413.3 31
+ 423.231
=  
       
 m
1 234.3 54
+ 2112.324
=  
       


              


De laatste som is:

een   miljoen

tweehonderdvierendertigduizend

driehonderd
vierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

48 optelsommen onder 10 gemaakt.