i41p ano 1

e
   29
+ 03

=
 
    32       
e
   28
+ 04

=
 
    32       
e
   19
+ 23

=
 
    42       
e
   18
+ 34

=
 
    52       
e
   58
+ 24

=
 
    82       
e
   59
+ 25

=
 
    84       
e
   95
+ 22

=
 
    117       
e
   74
+ 23

=
 
    97       
e
   78
+ 41

=
 
    119       
e
   95
+ 30

=
 
    125       
e
   35
+ 20

=
 
    55       
e
   46
+ 44

=
 
    90       
e
  3 39
+ 231

=
 

    570       
e
  9 54
+ 324

=
 

    1278       
een   miljoen tweehonderdvierendertigduizend negenhonderdvierenvijftig
+ twee miljoen eenhonderdtwaalfduizend driehonderdvierentwintig
= drie   miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
30 optelsommen onder 10 gemaakt.