i124mp ano 122 - 09

=


    
24 - 08

=


    
31      32
23 - 19

=


    
37 - 14

=


    
42      51
57 - 24

=


    
656 - 4 25

=
    
81      1081
423 - 1 96

=
    
5.824 - 2.3 73

=


.    
619      8197
6.271 - 1.6 48

=


.    
65.490 - 17.8 35

=
.    
7919      13325
64.325 - 17.8 30

=
.    
253.346 - 161.1 44

=


.    
12155      4490
423.231 - 418.3 39

=


.    
3.234.954 - 2.112.3 24

=


.

.    
11570      7278
een   miljoentweehonderdvierendertigduizenddriehonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.