i123p ano 1

   29
+ 03
+

=
  


    
       
   28
+ 06
+

=
  


    
           34


   19
+ 23
+

=
  


    
       
   18
+ 34
+

=
  


    
       42    52


   58
+ 24
+

=
  


    
       
  1 59
+ 425
+

=
  

    
       82    584


  4 96
+ 123
+

=
  

    
       
 5 8 74
+ 2323
+

=
 


 

    
       619    8197


 6 2 78
+ 1641
+

=
 


 

    
       
 67 8 95
+ 15430
+

=
 

 

    
       7919    83325


 67 8 35
+ 14320
+

=
 

 

    
       
 153 3 46
+ 161144
+

=
 
 

    
       82155    314490


 418 3 39
+ 423231
+

=
 
 

    
       
1 234 9 54
+ 2112324
+

= 
 

    
       841570    3347278


een   miljoen tweehonderdvierendertigduizend negenhonderdvierenvijftig
+ twee miljoen eenhonderdtwaalfduizend driehonderdvierentwintig
= drie   miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachtenzeventig


Laat het kind de uitkomst zelf controleren met een rekenmachine.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.